Контраст Делта - Финанси
Контраст Делта - Счетоводни услуги
Контраст Делта - Финансов анализ
    Счетоводна къща "КОНТРАСТ - ДЕЛТА" е създадена през пролетта на 2004 година.
    Към момента компанията обслужва 60 фирми, като списъка на нашите клиенти се характеризира с изключително браншово разнообразие.
    В компанията работят квалифицирани специалисти по счетоводство и контрол, човешки ресурси, финансов анализ, кредитиране и администриране.

    Зад нас е опитът в посочените сфери, пред нас - новите предизвикателства и успеха!
      Финансовият облик на вашата фирма може да бъде с показатели, отговарящи на амбициите ви, без нарушения на нормативната уредба и без излишни разходи за постигане на прецизност и професионализъм в счетоводната отчетност, защото:
    Ние от счетоводна компания „КОНТРАСТ – ДЕЛТА” притежаваме знанията и уменията, необходими за да работим коректно и експедитивно!
    Ние от счетоводна компания „КОНТРАСТ – ДЕЛТА” имаме безгранична воля и находчивост, за да се преборим с предизвикателствата и нескончаемите катаклизми в нашето законодателство!
    Ние от счетоводна компания „КОНТРАСТ – ДЕЛТА” сме въоръжени с модерна техника, съвременни и професионални счетоводни програми, електронен подпис и невероятна дисциплина, за да воюваме в името на вашата кауза.
    Ние от счетоводна компания „КОНТРАСТ – ДЕЛТА” сме коректни и съобразителни, и можем да ви осигурим максимално добро обслужване и позитивни впечатления от пребиваването в нашата кантора и партньотството с нас.
    Ние от счетоводна компания „КОНТРАСТ – ДЕЛТА” обичаме счетоводството, защото го разбираме!
Контраст Делта - Счетоводство
    На нас финансистите се пада честта да обработим фирмената информация и да направим анализа, а на Вас – Управителите, се пада честта да вземете подходящото решение!       Счетоводството се явява като междинен и изключително важен етап в процеса на управлението на фирмата, между събирането на информация и вземането на управленско решение. Чрез него се създава възможност да се разкрият връзките между различните стопански явления и факторите, които ги обуславят.
    Ползването на квалифицирани счетоводители и финансови консултанти дава възможност да се извършва текущо регулиране, контрол и ефективно ръководство във фирмата, разработване на успешни бизнес-стратегии и постигане на материално и емоционално удовлетворение от осъществаване на фирмената дейност.
    Счетоводството и финансовият анализ са сложна наука, но също и изкуство, за владеенето на което се изисква не само аритметически умения, но и рутина, детайлно познаване на нормативната база, невероятен усет и интуиция, кураж и устойчивост.
    Както във всяко изкуство, така и във финансовия анализ, съществува необят от възможности за решаване на даден фирмен проблем или изпълнение на проект.
    При комбинирането, на които и да е две числа от един счетоводен отчет веднага се получава коефициент. Какво означава той и как ще се ползва последващата информация зависи от компетентността на аналитика и желанието на управляващите да се възползват от нея.