• На клиентите на счетоводната компания се предоставя възможност да изберат дали да ползват пълен пакет или конкретни услуги от посочените в списъка.
  • Цената на предлаганите услуги се определя индивидуално за всеки клиент, след предварително запознаване с дейността му, съобразяване със специфичните изисквания за счетоводното й отчитане, евентуални предпочитания от страна на клиента за комуникация и обслужване.
  • Заплащането на счетоводните услуги се договаря с клиента според предпочитанията му за периодичност и начин на плащане.
  • Лоялността към клиента, професионализмът и цените на извършваните услуги се гарантират с договор за счетоводно обслужване.
  • Специални бонуси за постоянни клиенти!