Счетоводна къща „Контраст – Делта” ООД търси да назначи оперативен счетоводител, експерт човешки ресурси с висше образование. Моля изпратете CV и мотивационно писмо на e-mail: kontrastdelta@mail.bg!


Контраст Делта - Работа при нас